MENU

SUBSKRYPCJA

Wpisz adres e - mail.


REKLAMA
Wykres WIG20

 
Co ci się w tej witrynie podoba najbardziej?

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI
2007-01-01 
     Na rok 2007 - analitycy wieszczą głębszą korektę lub nawet bessę na giełdzie. Rok temu było podobnie, więc te prognozy wcale nie muszą się ziścić - tym bardziej, że Polska gosopodarka rozwija się w szybkim tempie i giełda będzie kusić atrakcyjną ofertą inwestorów zagranicznych. W zeszłym roku były prezez W. Rozłucki mówił o stabilności polskiej gospodarki - dziś nowy prezes GPW mówi o kontynuacji działań zmierzających do rozwoju konkurencyjności sektora     więcej>>>

2006-12-16 
     Specyfiką transakcji na rynku kasowym był kapitał, natomiast na rynku terminowym są zobowiązania (do przyszłej zapłaty lub dostarczenia instrumentu, który jest przedmiotem kontraktu). Zobowiązania te są nabywane przez strony transakcji terminowej w chwili zawarcia transakcji, a zapłata następuje w przyszłości, w przeciwieństwie do rynku kasowego, na którym zapłata następuje w chwili zawarcia transakcji.     więcej>>>

2006-11-22 
     Jednym z najbardziej wyrafinowanych rodzajów spekulacji na rynku walutowym jest gra na oczekiwanych zmianach poziomów zmienności rynkowych. Taka strategia inwestycyjna jest ściśle związana z zawieraniem transakcji na rynku opcji walutowych. Nieodłącznym elementem takich strategii jest analiza głównych współczynników wrażliwości całkowitej pozycji opcyjnej względem zmian kursu natychmiastowego (delta), zmienności rynkowych (vega), zmian poziomu zabezpieczenia     więcej>>>

2006-09-19 
     Akcje mniejszych spółek często pozwalają zarobić, kiedy duże spółki nie cieszą się wzięciem wśród inwestorów. Dobra passa funduszy małych i średnich firm trwa dość krótko. Hossa na giełdzie zaczęła się na wiosnę 2003 roku, czyli dokładnie trzy lata temu. Tymczasem od połowy 2004 roku walory mniejszych firm zachowywały się znaczniej słabiej niż duże spółki.     więcej>>>

2006-07-20 
     Zdaniem ekonomistów opierających się na modelach teorii chaosu i opowiadających się za "zrównoważonym rozwojem", światowy system gospodarczy wkroczył w fazę "dinozauryzacji", w fazę niekontrolowanego rozrostu. Proces ten związany jest z przechodzeniem od ekonomiki rynków lokalnych (wiosek, dzielnic, krajów, bloków) do ekonomiki globalnej, gdzie rynkiem jest cały świat. Badania ekonomiczne na modelach chaosu wykazują, że na globalnym     więcej>>>

2006-07-19 
     Trudne do ogarnięcia ludzkim rozumem są zjawiska, w których występują miliony czy miliardy powiązanych z sobą elementów. Nawet dobra znajomość tych elementów nie gwarantuje bowiem wglądu w całość zjawiska, jeśli nie stworzy się wyższych kategorii porządkujących. Po takie kategorie sięgają dziś ekonomiści zaniepokojeni niezrównoważonym rozwojem gospodarki światowej.     więcej>>>

2006-06-27 
     Nowy zarząd warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) rozpocznie swoją działalność od strategicznego planu przekształcenia giełdy w regionalne centrum obrotu papierami wartościowymi - powiedział nowy prezes giełdy Ludwik Sobolewski. Dodał, że chciałby zakończyć prace nad strategią "mniej więcej w połowie września" i podać ją do publicznej wiadomości.     więcej>>>

2006-05-21 
  Jednym z najbardziej wyrafinowanych rodzajów spekulacji na rynku walutowym jest gra na oczekiwanych zmianach poziomów zmienności rynkowych. Taka strategia inwestycyjna jest ściśle związana z zawieraniem transakcji na rynku opcji walutowych. Nieodłącznym elementem takich strategii jest analiza głównych współczynników wrażliwości całkowitej pozycji opcyjnej względem zmian kursu natychmiastowego (delta), zmienności rynkowych (vega), zmian poziomu zabezpieczenia (gamma) oraz upływu czasu (theta).     więcej>>>

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | następne>>

 Kontakt e-mail Copyright by P. Skrodzki © 2006r.