MENU

SUBSKRYPCJA

Wpisz adres e - mail.


REKLAMA
Wykres WIG20

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 Opcje walutowe i strategia inwestycji.

2006-11-22
    Jednym z najbardziej wyrafinowanych rodzajów spekulacji na rynku walutowym jest gra na oczekiwanych zmianach poziomów zmienności rynkowych. Taka strategia inwestycyjna jest ściśle związana z zawieraniem transakcji na rynku opcji walutowych. Nieodłącznym elementem takich strategii jest analiza głównych współczynników wrażliwości całkowitej pozycji opcyjnej względem zmian kursu natychmiastowego (delta), zmienności rynkowych (vega), zmian poziomu zabezpieczenia (gamma) oraz upływu czasu (theta). Wnikliwa analiza pozycji opcyjnej za pomocą współczynników wrażliwości wraz z analizą bieżącej sytuacji rynkowej prowadzi do wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Wniosków, które ułatwiają wybór optymalnych strategii inwestycyjnych. W celu usystematyzowania podejścia strategie inwestycyjne podzielone zostały na dwie kategorie. Pierwszą grupę strategii stanowią instrumenty do gry na wspomnianych wcześniej współczynnikach wrażliwości, kolejna obejmuje strategie gry na oczekiwanych zmianach kształtu płaszczyzny zmienności rynkowych. Instrumenty z obu kategorii często są takie same, opierają się jednak na innych założeniach, co do rozwoju sytuacji.

   Najprostszą metodą zajęcia pozycji we współczynnikach wrażliwości jest zakup bądź wystawienie pojedynczych opcji. Posiadanie opcji kupna EUR/PLN oznacza dodatnią deltę, gammę, vegę oraz ujemne wartości thety. Odpowiedni wystawienie opcji kupna euro za złotówki oznacza ujemną deltę i gammę oraz dodatnie wartości thety. Oczywiście ich wartości różnią się w zależności jak długi jest termin zapadalności oraz jak bardzo oddalony jest kurs realizacji od kursu natychmiastowego.
   Zajmowanie pozycji w delcie, jest wyrazem przeświadczenia o kierunku ruchu kursu i odpowiada zajmowaniu pozycji na rynku natychmiastowym lub na rynku transakcji forward. Konsekwencją tego faktu jest możliwość otwierania i zamykania pozycji w delcie nie tylko za pomocą opcji, ale przede wszystkim na rynku natychmiastowym, co jest również podstawą dynamicznego zabezpieczania delty (ang. dynamic delta hedging). Natomiast zmian ekspozycji na gammę, thetę i vegę można dokonywać tylko za pomocą odpowiednich strategii opcyjnych. Inwestorzy posiadający duże portfele opcyjne stają przed dylematem wyboru pomiędzy gammą i thetą. Długa pozycja w gammie oznacza zyski przy dużych ruchach kursu w obu kierunkach, za co płaci się jednak spadkiem wartości pozycji opcyjnej wraz z upływem każdego dnia (theta). Vega oznacza wielkość zmiany wartości opcji spowodowaną wzrostem zmienności rynkowych o jeden punkt procentowy, przez co modyfikowany jest wynik osiągnięty z pozycji otwartych w pozostałych współczynnikach. Pod tym względem otwieranie pozycji we współczynniku vega oznacza czystą grę na zmienności.
 Kontakt e-mail Copyright by P. Skrodzki © 2006r.