MENU

SUBSKRYPCJA

Wpisz adres e - mail.


REKLAMA
Wykres WIG20

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 Warranty i Opcje.

2006-12-16
    Specyfiką transakcji na rynku kasowym był kapitał, natomiast na rynku terminowym są zobowiązania (do przyszłej zapłaty lub dostarczenia instrumentu, który jest przedmiotem kontraktu). Zobowiązania te są nabywane przez strony transakcji terminowej w chwili zawarcia transakcji, a zapłata następuje w przyszłości, w przeciwieństwie do rynku kasowego, na którym zapłata następuje w chwili zawarcia transakcji.

Warrant daje posiadaczowi prawo (nie obowiązek) do zakupu lub sprzedaży określonego instrumentu bazowego w określonej liczbie, po ustalonej cenie, w konkretnym ustalonym terminie. Warranty mogą być emitowane przez banki i biura maklerskie.
Nie są to popularne papiery wśród polskich inwestorów, więc nie będę ich omawiał szczegółowo.

Opcje dopuszczono do obrotu w 1973 roku, kiedy amerykańska giełda Chicago Board Options Exchange rozpoczęła obrót opcjami na indeks S&P100. Teraz również giełda warszawska proponuje inwestorom pierwsze opcje indeksowe na WIG20, uzupełniając ofertę instrumentów pochodnych opartych na głównym indeksie giełdy warszawskiej. Wśród wielu zalet tego instrumentu należy podkreślić przede wszystkim bardzo szerokie możliwości inwestycyjne, wysoką dźwignię finansową bez konieczności utrzymywania depozytów zabezpieczających przez nabywców oraz z góry określony maksymalny poziom ryzyka kupującego opcje.

   Dla nabywcy opcja to prawo do:
- nabycia (w przypadku opcji kupna) bądź sprzedaży (w przypadku opcji sprzedaży),
- w przyszłym terminie (dniu wygaśnięcia w opcjach europejskich , takich jak opcja na WIG20 - lub w dowolnym dniu do dnia wygaśnięcia włącznie w opcjach amerykańskich),
- po określonym w momencie zawarcia transakcji kursie, czyli po kursie wykonania,
- instrumentu bazowego na który wystawiona jest opcja.

   Za prawo wykonania (zrealizowania) opcji, nabywca płaci sprzedającemu opcję (wystawcy) kwotę, zwaną premią opcyjną lub po prostu premią. Jest to nic innego jak cena opcji. W zamian za otrzymaną premię wystawca przyjmuje na siebie zobowiązanie wykonania opcji.

Każdy inwestor działający na rynku instrumentów pochodnych może zarówno nabywać opcje (otwierać pozycje długie), jak i wystawiać opcje (sprzedawać opcje wcześniej nabyte lub otwierać pozycje krótkie). Oznacza to, że zarówno nabywca, jak i wystawca mogą wycofać się ze swojej inwestycji bez konieczności czekania do terminu wygaśnięcia opcji. Nabywca może, zatem po prostu sprzedać posiadaną opcję (nazywamy to zamknięciem pozycji długiej, co oznacza pozbycie się posiadanego prawa wykonania opcji), a wystawca nabyć taką samą opcję, jaką wcześniej wystawił (zamknięcie pozycji krótkiej, czyli pozbycie się zobowiązania). Wystawianie opcji (jako zajmowanie pozycji krótkiej, a nie jako sprzedaż opcji nabytej) wiąże się jednak z koniecznością składania depozytów zabezpieczających i jest domeną bardziej doświadczonych, najczęściej instytucjonalnych inwestorów. Inwestycje w oparciu o opcje są chwalone przez doświadczonych inwestorów gdyż dają duże pole do popisu w realizacji określonych strategii inwestycyjnych.
 Kontakt e-mail Copyright by P. Skrodzki © 2006r.